Wat is kinesitherapie?

Kinesitherapie is een paramedische discipline  die zich ondermeer bezighoudt met het behandelen van locomotorische klachten. Met kinestherapie kunnen functiestoornissen en de daaraan gekoppelde beperkingen gestabiliseerd, verminderd of verholpen worden. Men streeft ernaar om de functionele capaciteit van het houdings- en bewegingsapparaat  te verbeteren waardoor een meer gebalanceerde houding en beweging weer mogelijk wordt of leert de patiënt zo goed mogelijk met de resterende beperkingen omgaan.

                     

De eertse kinesitherapeutische sessie start met een intakegesprek (anamnese).

   

Op basis van de verkregen informatie doet men een kinesitherapeutisch onderzoek en stelt men een behandelplan op. 

      en              

Multidisciplinaire samenwerking is belangrijk in de huidige gezondheidszorg. Artsen, osteopaten en kinesitherapeuten hebben elk hun eigen benadering waardoor ze elkaar kunnen aanvullen. De samenwerking en afstemming levert een belangrijke bijdrage in de kostenbeperking voor ziekte- en arbeidsongeschiktheid en verhoogt de levenskwaliteit van patiënten.