De moderne mens en bewegen

We kunnen met zekerheid stellen dat de moderne mens evolueert naar  een mens die bewogen wordt. Moderne technologie en digitalisering  zijn belanrijke hulpmiddelen in het dagelijks leven die veel voordelen hebben maar ook een keerzijde. 

Ondanks alle gezondheidscampagnes hebben we een sedentaire levensstijl, we bewegen foutief en overgewicht is soms eerder regel dan uitzondering met gevolgen voor de gezondheid.

 

                                    

 

 

Foutief bewegings- en/of voedingsgedrag zal vroeg of laat functionele en zelfs structurele problemen opleveren! 

Lichamelijke Heropvoeding” in de zin van een correct bewegings- en voedingsgedrag is één van de belangrijke sleutels tot preventie naast de behandeling van lichamelijke klachten.

In onze visie van de kinesitherapie wordt verder gekeken dan enkel het lokale letsel. Er wordt ook gekeken naar de huidige levensituatie (houding, werk, sport, voeding, ...) en van hieruit wordt een doelgericht behandelplan opgesteld.