Osteopathie is een holistische benaderingswijze van het menselijk lichaam, waarbij de gezondheid van het individu in zijn omgeving centraal staat. Of zoals het in het boek “Foundations for Osteopatic Medicine” geformuleerd wordt: “Osteopathische geneeskunde” is een filosofie, een wetenschap en een kunst. Deze filosofie heeft als uitgangspositie het concept van eenheid tussen structuur en functie in gezondheid en ziekte bij het levende humane organisme. Deze wetenschap omvat biologische, gedragsmatige, biochemische, fysische en mentaal - gerelateerde kennis voor het tot stand brengen en herstellen van gezondheid. Dit zowel in de optiek van herkenning als preventie, behandeling en verlichting van ziekte. De kunst is het toepassen van de filosofie in de praktijk in al zijn dimensies en specialisatie. "

Referentie : Robert C. 'Foundations for Osteopathic Medicine'- Amer. Osteopathic Association

www.professioneleosteopaten.be

 

Basisprincipes osteopathie:

De handen zijn het werkinstrument van de osteopaat, de behandeling is gebaseerd op manuele technieken. Hierbij zijn er een aantal principes die in de osteopathie als basis dienen van de behandeling en benadering van patiënten:

  • Holisme:

Het menselijk lichaam is opgebouwd uit meerdere subsystemen (craniaal, visceraal, structureel), die als 1 geheel functioneren en niet los van elkaar benaderd kunnen worden. Een osteopaat wordt opgeleid om met onderbouwde technieken op deze systemen en hun relaties in te werken.

  • Structuur – functie:

Botten, spieren, zenuwen, bloedvaten, organen, … het zijn allemaal structuren die in goede staat moeten zijn om het functioneren van het lichaam in stand te kunnen houden. Maar ook omgekeerd bepaald het functioneren de structuur van het weefsel (bv. Met een kubus rollen heeft tot gevolg dat die kubus zijn hoeken verliest). Door in te werken op dat functieherstel, trachten we al osteopaat de structuur van het weefsel te optimaliseren.

  • Arterial Rule:

Het vaat- en zenuwstelsel verbindt al de lichaamsystemen en –weefsels met elkaar en zorgt dat al de levensnoodzakelijke informatie (zenuwprikkels, voedingsstoffen, afvalstoffen, water, …) wordt uitgewisseld. Zo kan een klacht ter hoogte van de hand mede het gevolg zijn van een probleem in de hals. Het behandelen van de hals kan door de neurologische en vasculaire relatie ook op "afstand" effect hebben en dus de klachten ter hoogte van de hand verbeteren.

  • Homeostase:

Het lichaam beschikt over het vermogen bij onevenwicht, letsel of ziekte zichzelf te herstellen en te genezen. Doordat onze behandeling zich richt op het totale functioneren van het menselijk lichaam, heeft een osteopatische behandeling ook een invloed op dit zelfregulerend vermogen. Kortom, wij geven de voorzet en het lichaam doet de rest!