Onze visie

Elke therapeut heeft zijn eigen stijl, een eigen visie, zonder daarbij af te wijken van de basisprincipes van osteopathie.

Het is ons doel de gezondheid van de patiënt in zijn totaliteit te ondersteunen, de specifieke klacht of pijn oplossen zit in dit principe 'gekaderd'. Hierbij staat het herstellen van aanwezige bewegingsbeperkingen centraal.

Op basis van manuele onderzoeks- en behandeltechnieken wordt er op zoek gegaan naar de aanwezige blokkades. Zo kan bijvoorbeeld een lage rugklacht het gevolg zijn van een blokkade in de voet of overdreven spanning in het kaakgewricht problemen van de nek of schouder veroorzaken.

Door te werken aan de  'oorzaak-gevolg ketens', een logisch systeem van evenwichtshandhaving in het mechanisch, biochemisch en emotioneel/mentaal functioneren,  helpen we het lichaam zijn zelf-regulerende capaciteit te activeren. De pijn of klacht zit in een grotere context verpakt.

Het succes van een behandeling is niet enkel het gevolg van onze (be-)handelingen, maar is voor een groot stuk afhankelijk van de actieve medewerking van de patiënt. Wij analyseren de hulpvraag, waarbij wij samen zoeken om uw functioneren te verbeteren. 

Om de resultaten te optimaliseren en te handhaven, kan het nodig zijn specifieke oefeningen te doen, ergonomische principes in acht te nemen en bepaalde adviezen op te volgen in verband met voeding, beweging en rust.

Er wordt gestreefd naar resultaten op korte- en lange termijn en uiteraard wordt preventie hoog in het vaandel gedragen.

Continue bijscholing is noodzakelijk om u een up to date behandelingsprotocol te kunnen aanbieden.

Zo maken we gebruik van technieken uit AK, NST, ESB, ...